Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

 

  • Kira akdinden doğan davalar,

  • Alım-satım akdinden doğan davalar,

  • Sebepsiz Zenginleşmeden doğan davalar,

  • Borç/alacak davaları,

  • İstisna(Eser) Sözleşmelerinden doğan davalar,

  • Vekalet Sözleşmelerinden doğan davalar

  • Kefalet Sözleşmelerinden doğan davalar,