Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

  • Soruşturma aşamasında gerek kollukta gerekse Savcılık Makamında,

  • Ağır Ceza Mahkemelerinde,

  • Asliye Ceza Mahkemelerinde,

  • Sulh Ceza Mahkemelerinde,

  • Çocuk Mahkemelerinde,

  • İcra Ceza Mahkemelerinde, görülecek tüm suçlarda ve açılacak davalarda gerek sanık müdafisi gerekse katılan/mağdur vekilliği.

  • İstinaf (Bölge Adliye Mahkemelerinde) ve Temyiz aşamasında (Yargıtay Ceza Dairelerinde) bulunan dosyaların takibi,incelenmesi, gerekçeli/ayrıntılı “İstinaf/Temyiz Dilekçesi” hazırlanması, murafaasında(duruşma) savunmasının yapılması

  • Ceza hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,