Hakkımızda

Av. Arb.Emre ADACA ve Av. Murat ÖZEL’in 2007 yılında kurdukları “ÖZEL AVUKATLIK ve ARABULUCULUK BÜROSU”, Başkent Ankara’da birçok özel ve tüzel kişiye “Avukatlık” , “Hukuki Danışmanlık” ve “İhtiyari Arabuluculuk” hizmeti vermektedir.

İş Anlayışımız:

* Özel Avukatlık Bürosu olarak üzerimize aldığımız işi layıkıyla, sadakatle ve en iyi şekilde yapmak, müvekkilimizin hakkını bilgiyle ve özenle savunmak temel prensiplerimizdir. Avukatlık mesleğinin icrasında samimiyetten ve dürüstlükten asla ayrılmayız.

* Gerektiğinde konusunda uzman kişiler (mali müşavirler, muhasebeciler, akademisyenler, tercümanlar, iş güvenliği uzmanları, bilirkişiler v.s.) ile bağlantılı çalışarak müvekkillimizin haklarının en iyi şekilde korunmasını sağlarız.

* Arabuluculuk; hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm" (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi (Arabulucu) yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir. Büromuzda sadece Arabuluculuk müzakereleri için tahsis edilmiş ayrı bir odamız bulunmaktadır. Arabuluculuk müzakerelerinde gizliliğe büyük itina gösteririz. Anlaşamayan taraflarla gerektiğinde ayrı ayrı görüşür, tarafların anlaşma zeminini sağlaması için gerekli tüm teknikleri kullanırız.

Müvekkil İlişkimiz:

* Hiçbir müvekkilimizi bir diğerinden üstün tutmayız. Herkese eşit mesafede ve saygı ile yaklaşırız. Her iş, sahibi için büyük önem arz edeceğinden, bir işi diğerinden üstün tutmayız. Aldığımız işi sonuna kadar takip eder, asla yarım bırakmayız.

* Müvekkil ile ilişkilerimizde samimiyet, profesyonellik ve sadakat asıldır. Aldığımız her işi özenle ve cesaretle yerine getirmek temel ilkelerimizdendir.

Gizlilik:

* Avukat, meslek sırrı ile sınırsız süreyle bağlıdır. Meslek sebebiyle edindiğimiz sırrınızı üçüncü kişilerle asla paylaşmayız. Avukat-müvekkil ilişkisinin temelinin güvene dayalı olduğu her zaman hatırımızdadır.

* Arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiğimiz bilgi ve belgeler ile kayıtları gizli tutarız. Tarafların arabuluculuk sürecinde nasıl hareket ettiği hakkında, sürece katılmayan üçüncü kişilere asla bilgi vermeyiz. Arabuluculuk sürecinde taraflardan biriyle özel oturumda bir araya gelmemiz halinde, bu özel oturumda edindiğimiz hiçbir bilgiyi, bilgiyi veren tarafın rızası olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak diğer tarafa aktarmayız. Arabulucular Etik Kuralları’na sadakatle bağlıyız.

İhtilafların Çözümünde:

* Büromuz, Hukuki Danışmanlık Hizmeti ile önleyici ve koruyucu hukuk kurallarının uygulanmasını sağlayarak, hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına en başından engel olur. Büromuz; her türlü sözleşmeyi hukuka uygun olarak hazırlayabilecek, böylece ileride çıkması muhtemel sorunların bertaraf edilmesini sağlayacak yetkinliktedir.

* Hukuki ihtilafları, mümkün olduğunca müvekkilin kabulü doğrultusunda uzlaşmayla çözüme kavuşturmayı hedefleriz. İhtilafların çözümünde; açılacak dava(lar)daki alternatif hukuki yollar ve bu yolların avantaj-dezavantajları hakkında müvekkili mutlaka bilgilendiririz. Aldığımız işin gelişiminden ve aşamalarından müvekkili isteği doğrultusunda e-posta veya telefon ile haberdar eder, durum hakkında bilgi sahibi olmasını sağlarız.

* Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan İhtiyari Arabuluculuk ile taraflar arasındaki anlaşmazlıkları (ihtilafları) kısa sürede ve ekonomik olarak çözüme kavuşturabilirsiniz. Ayrıca bu çözüm her iki tarafın da menfaatine uygun olabilir. Böylece taraflar arasındaki ilişki zarar görmeyecek ve devam edecektir. Arabulucu nezdinde yapılan usulüne uygun bir anlaşma belgesinin Mahkeme İlamı (kararı) niteliğinde icra edilebileceğini unutmayınız.