İş Hukuku

İŞ HUKUKU

 

 • Sosyal güvenlik hukukundan doğan tüm davalar,

 • YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI TALEP VE TAKİBİ,

 • MAVİ KARTLILARIN BORÇLANMA HAKKINA VE TALEPLERİNİN REDDİNE DAİR TÜM DAVALAR,

 • ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNE DAİR TESPİT DAVALARI,

 • YERSİZ ÖDEME SEBEBİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİPLERİNE KARŞI İTİRAZ VE BORÇLU OLUNMADIĞINA DAİR AÇILACAK TESPİT DAVALARI,

 • MALULİYET ORANININ TESPİTİ İLE MALULİYET AYLIĞINA HAK KAZANMA KONULU DAVALAR,

 • İş akdinin feshi davaları,

 • Kıdem Tazminatı

 • İhbar Tazminatı,

 • Ücret Alacakları (Ulusal gün ve genel tatil günleri, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin ve bakiye ücret alacakları) ile ilgili davalar,

 • Kötüniyet tazminatı davaları,

 • İş Kazası nedeniyle maddi-manevi tazminat davaları,

 • İşe iade davaları,

 • Sigortalılık başlangıcının ve sigortalı hizmetin tespiti davaları,

 • İş sözleşmesi hazırlanması,

 • İş sözleşmesinin feshi için gerekli evrakların hazırlanması,

 • İş hukukunda gerekli ihtarnamelerin ve ibranamelerin hazırlanması,

 • İş hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti.