Kaynak Aktarımına İlişkin Mevzuat Değişikliği

Doğrudan Kaynak Aktarımına İlişkin Mevzuat Değişikliği

Küçük ve Orta Ölçekte Girişim Şirketleri ve Fonlar Finansman İhtiyacını İlgili Mevzuatın Değişmesi İle Birlikte Artık T.C Hazine Müsteşarlığı (“Hazine”) Tarafından Doğrudan Aktarılan Kaynak İle Sağlayabilecek

GELİŞME:

7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 70. Maddesi uyarınca 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”)   ek 1 inci maddesi değiştirilmiştir.

İÇERİĞİ VE ETKİSİ:

Anılan değişiklik ile Girişimciler için finansman ihtiyacını daha hızlı ve kolay karşılayabilmek adına yeni bir imkan doğmuştur. Değişiklik öncesinde Hazine, üst fonlara (“Üst Fonlar”) aktarılan kaynaklar aracılığıyla, alt fonlar (“Alt Fonlar”) ya da bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yaptığı girişim şirketlerine eş finansman sağlayan fonlara (“Ortak Yatırım Fonları”) finansman sağlarken, değişiklik ile birlikte Hazine tarafından girişim sermayesi şirketlerine (“Girişim Şirketi”), Alt Fonlara ve/veya Ortak Yatırım Fonlarına doğrudan kaynak sağlanabilecektir.

Bakanlar Kurulu fonların seçim kriterlerini ve sağlanan kaynak kapsamında ücret ve masrafların üst sınırı ile birlikte kaynağın sağlanması ve uygulama usul ve esasları belirleyecektir.

SONUÇ:

Üst Fonlar ile birlikte doğrudan Alt fonlar ve hatta Girişim Şirketleri ile yapılacak protokol çerçevesinde Hazine’nin sağlayacağı finansman desteği dinamik, teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek işletmelere yönelimi, bu işletmelerin piyasadaki kapasite ve etkinliğini artıracak olması itibariyle dikkate değerdir.

Bu minvalde, ayrıca, Hazine’nin katkısı ile Türkiye’nin yabancı yatırımcının uzun vadeli yatırım odağında cazip bir konuma kavuşması kaçınılmaz olacaktır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur.