Kira Hukuku

Kira Hukuku

 

  • HER ÇEŞİT Tahliye davaları,

  • Fuzuli işgal sebebiyle tahliye,

  • Kira sözleşmesi hazırlanması,

  • Kira ücreti alacağının tahsili,

  • Kira parasının tespiti davası,

  • Kira parasının indirilmesi,

  • Kiralayan ile kiracının hak ve borçları,

  • Kira sözleşmesinin tapuya şerh verilmesi,

  • Kira sözleşmesinde kefalet hali,

  • Sözleşmenin feshi