Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

 

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize ticaret hukuku alanında Kıymetli Evrak Hukuku, Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları, Şirket Tasfiyeleri, Ortaklık Anlaşmaları, Ortaklar Kurulu Kararları, Genel Kurul Kararları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Sermaye Yapılandırmaları, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları ve Hisse Devirleri ve Sözleşme Süreç Yönetimi, Sözleşme Müzakerelerine Katılım, İK Birimi Evrak Standardizasyonunun Temini konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Yeni Ticaret Kanunu mevcut uygulamalarda dikkate alınmakta olup bu konuda müvekkillerimiz ileriye dönük bilgilendirilmektedir.