Vekalet Bilgileri

Vekalet Bilgileri

 

Av. Emre ADACA
Ankara Barosu 19730 Sicil numarası. TCKN: 49108360708 – Hitit Vergi Dairesi
Av. Murat ÖZEL
Ankara Barosu 18002 Sicil numarası. TCKN: 61216378048 – Hitit Vergi Dairesi
Av. Mahmut ÇAKMAK
Ankara Barosu 27849 Sicil numarası TCKN:32354223576 – Hitit Vergi Dairesi
ADRES: Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi, Doğa Apartmanı, No:24/9 Çankaya ANKARA TÜRKİYE
Vekaletname Çıkarmak İçin Gereken Belge ve Bilgiler:
– Vekaletname Noterlerce verilir.
– Noterlik Makamına bizzat başvuru şarttır.
– Vekalet verecek kişinin nüfus cüzdanı, ehliyeti yahut pasaportundan birini ibraz etmesi
zorunludur.
– Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı
gerekmektedir.
– Vekil tayin edilecek Avukat’ın ad-soyadı, bağlı bulunduğu barosu, T.C. kimlik numarası ile
adresi belirtilir.(Yukarıda belirtilmiştir.)
– Boşanma davasında kullanılmak üzere vekaletname çıkartacaksanız bu hususu Notere ayrıca
belirtilmeniz ve yanınızda yakın tarihte çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf götürmeniz
gerekmektedir.
– Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için Türk Konsolosluğunca yahut
Türkiye’de Noterden verilecek vekaletnamelerde bu hususun açıkça belirtilmesi ve fotoğraflı
olması zorunludur.
– Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar Türk Konsoloslukları’nda vekaletname
düzenleyebilirler.
– 3201 sayılı Kanun uyarınca yurtdışı hizmet borçlanması yapacak yahut S.G.K. nezdinde iş ve
işlemler için verilecek vekaletname örneği;
“S.G.K (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla emeklilik işlemlerini takip ve neticelendirmeye, prim günlerimi toplattırmaya, birleştirmeye, eksik ödenen olduğunda ödemeye, taksitlendirmeye, taksitleri ödemeye, 3201 sy. Kanun uyarınca yurtdışı, askerlik, doğum borçlanması ve sair tüm borçlanmaları yapmaya, yapılan borçlanmaları iptal için talepte bulunmaya, 3201 sayılı Kanun uyarınca yurtdışı emeklilik işlemlerimi takibe, tahsis talebinde bulunmaya, beyan taahhüt formu imzalamaya, tahsis talebinden vazgeçmeye, yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmaya, dilekçeler tanzim ve imzalamaya, yanlışlıkları düzelttirmeye, dosyalarımı incelemeye örnek ve suretler almaya, emekli maaşının ilgili banka ve banka şubesine veya PTT müdürlüklerine ve şubelerine bağlattırmaya, nakil ettirmeye, hasılı yukarıda yazılı hususlardan dolayı yapılması gerekli tüm iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye, noterliklerden kayıt, örnek ve suret çıkarmaya, teslim ve tesellüme; bağkur, ssk, emekli sandığı hizmet aktarımı, silimi, iptali, güncelleme, hizmet birleştirmesi yapmaya, borçlarımı yapılandırmaya,isteğe bağlı ödemeleri dosyama işlettirmeye,hak vemenfaatlerimi korumaya, istenecek beyan taahhüt ve muvafakatlerde bulunmaya, imzaya, adıma ilgili emniyet müdürlüklerinden yurda giriş çıkış belgesi talep etmeye ve almaya, teslim ve tesellüme, adli sicil kaydımı, nüfus kayıt örneğimi çıkarmaya, teslim almaya, Emeklilik işlemlerim için yurt dışı ve Türkiye adreslerini ilgili nüfus müdürlüklerinden değiştirmeye adres nakli yaptırmaya, resmi kurum ve noterliklerden kayıt ve suretler çıkarmaya ve teslim almaya, dilerse bu vekaletnamenin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil,teşrik ve azle…”